क्रियाविशेषण अव्यय

क्रियापदाविषयी विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे विशेषण हे नामाबद्दलची विशेष माहिती

Read More