मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ४

/ मराठी प्रश्नसंच

0%
229

मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ४

(प्रश्नसंच – वर्णमाला, वर्ण,ऱ्हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इंग्रजी स्वर, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, स्वरादी,अनुस्वार , विसर्ग, व्यंजने, स्पर्श व्यंजने,अर्धस्वर व्यंजने, उष्मा, घर्षक व्यंजने, महाप्राण व्यंजन, स्वतंत्र व्यंजन ,संयुक्त व्यंजने, स्पर्श व्यंजने, कठोर व्यंजने, मृदू व्यंजने, अनुनासिके, अर्धस्वर, उष्मे, महाप्राण, अल्पप्राण, स्वतंत्र व्यंजने ,संयुक्त व्यंजने)

(Questions on -Marathi- Varn, swar, swaranche prakar, hraswa swar, deergha swar, sanyukt swar, engraji swar, English swar, sajatiy swar, vijatiy swar, swaradi, anuswar, visarg, vyanjan, vyanjane, sparsh vyanjane, ardhswar, ushme, mahapran, kathor vyanjane, mrudu vyanjane, anunasik, alppran, swatantra vyanjane, sanyukt vyanjane)

1 / 25

क्ष आणि ज्ञ  ही …….. आहेत ?

2 / 25

मराठी भाषेत किती वर्ण आहेत ?

3 / 25

गटात न बसणारा वर्ण कोणता?

4 / 25

मराठी भाषेत किती स्वरादी आहेत ?

5 / 25

पुढील अक्षरातील व्यंजन ओळखा.

6 / 25

ळ हा ध्वनी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

7 / 25

खालीलपैकी स्पर्श व्यंजन कोणते ?

8 / 25

मराठी वर्णमालेत …. अर्धस्वर आहेत .

9 / 25

मराठीत किती दीर्घ स्वर आहेत?

10 / 25

मराठीच्या वर्णमालेतील य आणि व याना ……. म्हणतात

11 / 25

खालीलपैकी  सजातीय स्वरांची जोडी कोणती?

12 / 25

खालीलपैकी अर्धस्वर ओळखा ?

13 / 25

श हा ध्वनी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

14 / 25

मराठी मुळाक्षरात …….. हे व्यंजन स्वतंत्र आहे .

15 / 25

निभृत म्हणजे काय  –

16 / 25

वर्णमालेतील पुढीलपैकी कोणते वर्णाक्षर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे ?

17 / 25

पुढीलपैकी विजातीय स्वर कोणते ?

18 / 25

ए हा स्वर कोणत्या प्रकारातील आहे ?

19 / 25

पुढीलपैकी कंठाजवळ उच्चार कोणत्या वर्णाचा होतो?

20 / 25

क्ष आणि ज्ञ या वर्णांना  वर्णमालेत स्थान देणारे कोण ?

21 / 25

मराठी भाषेत किती ऱ्हस्व स्वर आहेत ?

22 / 25

मराठी वर्णमालेत किती वर्ण महाप्राण मानले जातात ?

23 / 25

पुढीलपैकी वर्त्स्य ध्वनी कोणता?

24 / 25

ळ हा वर्ण खालीलपैकी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

25 / 25

व्यंजनास ……… असेही म्हणतात?

Your score is

The average score is 52%

0%

Share this Post