मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ४

/ मराठी प्रश्नसंच

0%
226

मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ४

(प्रश्नसंच – वर्णमाला, वर्ण,ऱ्हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इंग्रजी स्वर, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, स्वरादी,अनुस्वार , विसर्ग, व्यंजने, स्पर्श व्यंजने,अर्धस्वर व्यंजने, उष्मा, घर्षक व्यंजने, महाप्राण व्यंजन, स्वतंत्र व्यंजन ,संयुक्त व्यंजने, स्पर्श व्यंजने, कठोर व्यंजने, मृदू व्यंजने, अनुनासिके, अर्धस्वर, उष्मे, महाप्राण, अल्पप्राण, स्वतंत्र व्यंजने ,संयुक्त व्यंजने)

(Questions on -Marathi- Varn, swar, swaranche prakar, hraswa swar, deergha swar, sanyukt swar, engraji swar, English swar, sajatiy swar, vijatiy swar, swaradi, anuswar, visarg, vyanjan, vyanjane, sparsh vyanjane, ardhswar, ushme, mahapran, kathor vyanjane, mrudu vyanjane, anunasik, alppran, swatantra vyanjane, sanyukt vyanjane)

1 / 25

ळ हा वर्ण खालीलपैकी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

2 / 25

श हा ध्वनी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

3 / 25

ए हा स्वर कोणत्या प्रकारातील आहे ?

4 / 25

मराठीच्या वर्णमालेतील य आणि व याना ……. म्हणतात

5 / 25

खालीलपैकी  सजातीय स्वरांची जोडी कोणती?

6 / 25

ळ हा ध्वनी कोणत्या प्रकारातील आहे ?

7 / 25

क्ष आणि ज्ञ या वर्णांना  वर्णमालेत स्थान देणारे कोण ?

8 / 25

खालीलपैकी अर्धस्वर ओळखा ?

9 / 25

मराठीत किती दीर्घ स्वर आहेत?

10 / 25

व्यंजनास ……… असेही म्हणतात?

11 / 25

मराठी भाषेत किती वर्ण आहेत ?

12 / 25

पुढील अक्षरातील व्यंजन ओळखा.

13 / 25

खालीलपैकी स्पर्श व्यंजन कोणते ?

14 / 25

मराठी मुळाक्षरात …….. हे व्यंजन स्वतंत्र आहे .

15 / 25

पुढीलपैकी विजातीय स्वर कोणते ?

16 / 25

पुढीलपैकी कंठाजवळ उच्चार कोणत्या वर्णाचा होतो?

17 / 25

मराठी वर्णमालेत किती वर्ण महाप्राण मानले जातात ?

18 / 25

मराठी भाषेत किती ऱ्हस्व स्वर आहेत ?

19 / 25

गटात न बसणारा वर्ण कोणता?

20 / 25

क्ष आणि ज्ञ  ही …….. आहेत ?

21 / 25

निभृत म्हणजे काय  –

22 / 25

मराठी भाषेत किती स्वरादी आहेत ?

23 / 25

मराठी वर्णमालेत …. अर्धस्वर आहेत .

24 / 25

वर्णमालेतील पुढीलपैकी कोणते वर्णाक्षर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे ?

25 / 25

पुढीलपैकी वर्त्स्य ध्वनी कोणता?

Your score is

The average score is 52%

0%

Share this Post