मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ५

/ मराठी प्रश्नसंच

0%
25

मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ५

1 / 25

खालील म्हणीचा अर्थ चार पर्यायातून अचूक शोधा. उखळ पांढरे होणे.

2 / 25

बुडत्याचा पाय खोलात या म्हणीचा योग्य अर्थ द्या.

3 / 25

‘पळाला म्हणून तो बचावला’ या वाक्यातील ‘म्हणून’ हे कोणते अव्यय आहे ?

4 / 25

खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी असा दोन्ही प्रकारे होता ?

5 / 25

विजय निबंध लिहतो प्रयोग ओळखा.

6 / 25

उद्या कोण येणार आहे? अधोरेखित सर्वनाम कोणत्या प्रकारचे आहे.

7 / 25

उंदीर’ या नामाचे अनेक वचन कोणते ?

8 / 25

वारंवार हे दृश्य पाहावे असे वाटते. अधोरेखित शब्द कोणत्या क्रियाविशेषणाचे उदाहरण आहे ?

9 / 25

खालीलपैकी कोणते लेखन चिन्ह विसर्गासाठी वापरले जाते ?

10 / 25

अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. तू पण माझ्याबरोबर प्रार्थना म्हण.

11 / 25

पुढीलपैकी कोणते वृत्त हे मात्रावृत्त आहे ?

12 / 25

छीः! किती घाणेरडे हात हे !’ या वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

13 / 25

काही पक्षीच उडू शकतात . या वाक्यातील अधोरेखित विशेषणाचा उपप्रकार सांगा.

14 / 25

अधोरेखित शब्दाचा क्रियापद प्रकार ओळखा. आजारी माणसाला आता थोडे बसवते.

15 / 25

खालील शब्दातील ‘कटिबद्ध’ या अर्थाचा शब्द ओळखा.

16 / 25

लक्ष्यार्थ शोधा. – ऑर्केस्टॉला अख्खा गाव लोटला होता.

17 / 25

‘अनुज’ शब्दाचा विरुद्ध अर्थी शब्द ओळखा.

18 / 25

विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांची निबंधमाला विचाररत्नांची खाण आहे.’ या वाक्यातील विधेय ओळखा.

19 / 25

मला परीक्षेची भीती वाटते. अधोरेखित शब्दाची विभक्ती सांगा.

20 / 25

अशुद्ध शब्द ओळखा.

21 / 25

पोटात ठेवणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ ……………

22 / 25

प्रतिवर्ष हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ?

23 / 25

जिथे नाणी तयार केली जातात ती जागा कोणती? योग्य पर्याय निवडा

24 / 25

पुढील वाक्याचा प्रकार ओळखा. ‘वादळ आले आणि लोकांची भीतीने पळापळ झाली.’

25 / 25

बाळ दररोज शाळेत जातो. या वाक्याचा अपूर्ण भूतकाळ करा.

Your score is

The average score is 48%

0%

Share this Post