वचन व त्याचे प्रकार

वचन विचार नामावरून जसे त्या नामाचे लिंग समजते त्याचप्रमाणे नामाने दर्शवलेली वस्तु एक आहे

Read More