नाम व त्याचे प्रकार

शब्द आणि शब्दांच्या जाती- अर्थपूर्ण अक्षरसमूह म्हणजे शब्द होय. शब्दांचे खालीलप्रमाणे प्रकार आहेत. विकारी

Read More