विशेषण

नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्‍या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. उदा. रामाकडे पांढरा बैल आहे.       

Read More