अलंकार

भाषेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला भाषेचे अलंकार असे म्हणतात. मराठीत आलेले बहुतेक भाषेचे अलंकार

Read More