विभक्ती व त्याचे प्रकार

विभक्ती – नामांचा किंवा सर्वनामांचा वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी येणारा संबंध ज्या विकारांनी

Read More