मराठी वर्णमाला

वर्णमाला – वर्ण- तोंडावाटे निघणार्‍या मूलध्वनीला वर्ण असे म्हणतात. मराठीत खालीलपैकी ४८ वर्ण आहेत.

Read More