सर्वनाम

नामाऐवजी जे शब्द वापरतात त्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. नामांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून

Read More