अलंकारिक शब्द

अरण्य पंडित  मूर्ख मनुष्य खडास्टक  भांडण अरण्यरुदन  ज्याचा उपयोग नाही अशी तक्रार खुशालचंद  अतिशय

Read More