काळ

वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात आणि या क्रियापदावरून वाक्यात क्रिया

Read More